Digitaal voedingsdagboek

Om u optimaal te kunnen begeleiden, met het bereiken van uw doelstelling, werk ik met een online registratieprogramma. In dit programma kunt u een voedingsdagboek bijhouden. Op basis van deze gegevens maak ik een persoonlijk sportvoedingsadvies voor u.

Daarnaast kan ik tussentijds aan de hand van deze gegevens op korte termijn tips en adviezen geven om u voedingsinname te optimaliseren.