Werkwijze

Intake 

De intake zal ongeveer 45 tot 60 minuten duren. Tijdens het eerste consult zal ik een anamnese afnemen om uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Dit zal worden gevolgd door het afnemen van een voedingsanamnese. Aan de hand van beide anamneses zal ik, in samenspraak met u, een voedingsadvies opstellen.

Vervolgconsult

Tijdens de vervolgconsulten bespreken we de gegeven adviezen. Wordt het gewenste resultaat behaald, eventuele knelpunten etc.

De duur van de begeleiding is afhankelijk van uw wensen. De vervolgafspraken zullen in overleg worden gepland.

Afspraak afzeggen

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, moet u dit minimaal 24 uur van tevoren aangeven. Bij niet of niet tijdig afzeggen, worden de kosten van de geplande tijd in rekening gebracht. Consulten die niet tijdig zijn afgezegd zijn niet declarabel bij uw verzekering.