Vergoedingen

Met ingang van 1 januari 2013 wordt dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt voor de eerste 3 uur. Houdt u er wel rekening mee dat de vergoeding wel op het eigen risico zal worden ingehouden.

Het eigen risico is niet van toepassing wanneer:

  • u jonger bent dan 18 jaar;
  • er sprake is van diabetes type 2, COPD of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, mits DVA Drechtsteden formele samenwerkingsafspraken met uw huisarts heeft.

Diverse aanvullende verzekering vullen de uren uit de basisverzekering aan met meer te vergoeden uren. De uren die vanuit de aanvullende verzekering worden vergoed zullen niet op het eigen risico worden ingehouden. Deze informatie kunt u vinden op de polis van uw eigen verzekering of u kunt hier klikken.

Zonder verwijzing

Sinds 2011 is de diëtist Direct Toegankelijk (=DTD). Dit houdt in dat u geen verwijsbrief nodig heeft van een arts of specialist. Ik zal een screening uitvoeren om te zien of ik u kan behandelen. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de screening en begeleiding niet zonder verwijsbrief. U kunt in uw polis nakijken of uw verzekeraar deze screening vergoedt.