Gewichtsbeheersing

Afvallen of aankomen lijkt voor veel mensen in eerste instantie niet zo moeilijk. Globaal weten de meeste mensen, wat wel of juist niet gegeten zou moeten worden. Het lastige is vaak om de “juiste” gewoontes vol te houden. Daarom is het belangrijk om de adviezen op u af te stemmen. Om dit te kunnen doen zal gedurende het eerste consult een inventarisatie worden gemaakt van uw leef- en eetgewoontes. Door te assisteren om blijvende gedragsveranderingen in uw dagelijks leven te integreren zal het lukken om af te vallen en op gewicht te blijven!